Om Magne Myrvold

Jeg har bakgrunn innen EDB / IKT, men arbeider nå som fotograf og med forlagsvirksomhet. Jeg har laget film innen reiseliv, laget utsmykninger, og definerer hele Nordland som mitt arbeidsområde.

Bildematerialet mitt har resultert i mange bøker, kalendre og diverse utsmykninger.

Utgitte bøker:

Jeg har også utgitt kalendre i en årrekke, og noen hundre ulike typer prospektkort.

Flere hundre timer i småfly med fotoapparatet har resultert i mange tusen flyfoto av steder og gårder i hele Nordland.

Om du går til flyfoto sted eller flyfoto gårder kan du også finne en oversikt for bestilling og eventuelt kjøp om du ønsker det. Kanskje jeg har noen bilder som du savner og som jeg ikke har lagt ut? I så fall er det bare å ta kontakt. Det viktigste er egentlig at du har en hyggelig reise i fylket vårt.