historiske bilder fra Lofoten

Fisket i Lofoten har en dokumentert historie fra år 600 e.kr. Om vi ser 100 år tilbake så var prinsippene for tilberedning av tørrfisk de samme som fra starten av, - ja selv i dag er de lik.

Se på nøye på disse bildene på en PC, hvert enkelt av dem forteller en fantastisk historie, og man kjenner nærmest lukten i bua.

fotograf ukjent
55548
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55546
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55545
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55535
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55549
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55552
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55554
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55559
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55565
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55566
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55576
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
55590
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
henging
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
nusfjord 1
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
nusfjord 2
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
nusfjord 4
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish
fotograf ukjent
nusfjord 5
historiske bilder, lofotfiske, cod, history, torsk, lofoten, tørrfisk, stockfish