nordlys / Aurora Borealis del 2

Se noen av mine nordlysopplevelser.

Aurora polaris (norsk: polarlys) er et fysisk fenomen som forekommer når solvinden er kraftigere enn normalt, med store elektriske utladninger som slynger elektriske ladete partikler mot Jorden. Partiklene er elektroner og protoner som danner lys når de kolliderer med gassene i jordas atmosfære. Elektronene i gassene eksiterer, og gir ut energi i form av elektromagnetisk stråling. Polarlyset befinner seg i en høyde på mellom 90 og over 500 km over bakken. Fenomenet kan observeres på nattehimmelen i et belte rundt de magnetiske polene. Polarlys viser seg som et bølgende lys som varierer både i form, farge og styrke, fra mørkeblå innom grønn og gul, til rød og oransje. Polarlyset, eller aurora polaris som finner sted på den nordlige halvkule kalles aurora borealis («morgenrøden i nord») eller nordlys, mens det på den sørlige halvkule kalles aurora australis eller sørlys.

Polarlyset inneholder bare visse spesielle farger, altså ikke alle fargene i solspekteret. Dette er på grunn av at polarlyset skapes gjennom stråling i ulike bestemte bølgelengder fra atomer og ioner i atmosfæren. Dette foregår i forbindelse med at disse atomene og ionene i atmosfæren blir truffet av solvinden, strømmen av partikler fra sola. Dette fører til en eksitasjon av atomene, og de sender ut lys i bestemte bølgelengder. Fargene kommer for det meste fra eksiterte nitrogenmolekyler, ionisert nitrogen og oksygenatomer. Fargen på polarlyset avhenger av hvor høyt i atmosfæren fenomenet oppstår.

Over 180 km – Nitrogenmolekyler og oksygenatomer skaper rødt lys.

Mellom 120 km og 180 km – Oksygenatomer skaper sterkt gulgrønt lys.

Under 120 km – Ionisert nitrogen skaper blålilla lys

Bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen,
foto nr: 9181
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen, helgeland, nordlyset, aurora borealis
Bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen,
foto nr: 9180
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen, helgeland, nordlyset, aurora borealis
Bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen,
foto nr: 9178
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen, helgeland, nordlyset, aurora borealis
Bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen,
foto nr: 9203
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen, helgeland, nordlyset, aurora borealis
Bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen,
foto nr: 9157
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen, helgeland, nordlyset, aurora borealis
Bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen,
foto nr: 9209
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen, helgeland, nordlyset, aurora borealis
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, v
foto nr: 5088
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen, helgeland, nordlyset, aurora borealis
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, v
foto nr: 5099
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen, helgeland, nordlyset, aurora borealis
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, v
foto nr: 5144
flyfoto av bodø, Nord-norge, nordland, lofoten, vesterålen, helgeland, nordlyset, aurora borealis