Bøker

Her er et utvalg av mine 18 bokutgivelser.

31.08.201614:50 Liss Marie Jakobsen

Magne Myrvold har siden 1992 laget 18 ulike bøker. Bøkene omhandler alt fra krigshistorie til fagrelaterte bøker som Svartisen, og til rene flyfotobøker som Flyfoto Nordland 1, 2 og 3.H