Bøker

Her er et utvalg av mine 19 bokutgivelser.

Magne Myrvold har siden 1992 laget 18 ulike bøker. Bøkene omhandler alt fra krigshistorie til fagrelaterte bøker som Svartisen, og til rene flyfotobøker som Flyfoto Nordland 1, 2 og 3.H